Политика за поверителност

 1. Политика

  1. Ние сме ангажирани с опазването на личните ви данни. В тази декларация обясняваме как ще приемем вашата лична информация.

  2. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика, вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

 2. Събиране на лична информация

  1. Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

   - Информация за посещенията ви при използването на този сайт;

   - Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);

   - Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, училище, телефон);

   - Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);

   - Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас.

  2. Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

 3. Използване на личните ви данни

  1. Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

  2. Ние може да използваме вашата лична информация за:

   - Администриране на нашия сайт;

   - Персонализиране на нашия сайт за вас;

   - За да може да използвате услугите на сайта.

 4. Разкриване на лична информация

  - С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

 5. Защита на личната информация

  1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на вашата лична информация.

  2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

  3. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

  4. Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт.

 6. Cookies – Бисквитки

  1. Нашият сайт използва бисквитки.

  2. А бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

  3. Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

  4. Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

  5. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

  6. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

  7. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър.