За нас

Дирекция “Превенции” към община Варна е изпълнителен орган на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна.

Оттам са разграничени и четирите направления, по които доброволците работят чрез връстников подход: Превенция на рисковото сексуално поведение; Превенция на трафика на хора; Превенция на употребата на психоактивни вещества; Превенция на детските правонарушения.

Оттам са разграничени и четирите направления, по които доброволците работят чрез връстников подход: Превенция на рисковото сексуално поведение; Превенция на трафика на хора; Превенция на употребата на психоактивни вещества; Превенция на детските правонарушения.

Екип - структура

Светлана Коева

Директор на дирекция „Превенции“, Община Варна

Петя Иванова

Главен експерт „Училищна превенция“, Координатор на програмата

Петя Любчева

Старши експерт „Превантивно-информационен център“

Николай
Кърджиев

Старши експерт „Училищна превенция“

Димана
Стоянова

Старши експерт „Превенция при деца и семейства в риск“

Данка
Митрушева

Младши експерт „Превантивно-информационен център“

Василена
Вълкова

Младши експерт „Превантивни кампании и проекти“

Бисерка
Алексиева

Програмен мениджър на програма за превенция на ХИВ/СПИН

Добромир
Досев

Секретар на Общински съвет по наркотичните вещества

Ана
Абрашева

Секретар на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Димитър
Василев

Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора

Димитър
Колев

Младши експерт „Превантивно-информационен център“

Йордан
Танковски

психолог; гост-треньор в Обучение за обучители на връстници

Весна
Ненчева

психолог; гост-треньор в Обучение за обучители на връстници

Антоанета
Василева

гост-треньор "Превенция на трафика на хора в интернет"

Павло
Славов

Обучител в доброволчески практикуми

Възкресия
Абаджиева

Обучител в доброволчески практикуми

Даниела
Горчовска

Обучител в доброволчески практикуми

Партньори

Свържете се с нас

Контакти →