Доброволчеството

разкази на очевидци

video

Ния Георгиева

video

Андрей Шумилов

video

Ивелина

video

Ива Митева

video

Цветомир Аврамов

video

Ния Георгиева

video

Диляна

video

Деница Златинова

Скъпи обучители! 

Вие избирате да отделяте от времето и енергията си да помагате на своите връстници безкористно и от сърце.

Вие се подготвяте дълго, учите много, знаете много и непрекъснато се развивате.

Вие сте обучители на връстници, не само когато водите сесии.

Вие сте обучители винаги – в училище - в междучасието, на двора; на улицата; в кафето и в дискотеката; в парка, на плажа; на гости…Тогава вие сте хората, които имат отговорите на важните за младия човек въпроси, с които можете да консултирате и насочвате връстниците си.Вие избирате да отделяте от времето и енергията си да помагате на своите връстници безкористно и от сърце.

Когато един млад човек има проблем или въпрос – ще се обърне първо към друг млад човек - към вас, защото предполага, че вие ще можете да отговорите на въпросите му, ще може да ви се довери, че вие ще го изслушате и ще се отнесете с внимание и уважение към проблема му и ще бъдете дискретни.

Вашата задача е да подпомагате вашите връстници да правят информиран избор, като ги подготвяте за последиците от рисковото поведение и обсъждате с тях възможностите да изберат безрисково поведение.

Вие може да им помогнете да повярват, че притежават контрол над живота и решенията си, да взимат правилните решения и да ги изпълняват.

Отнасяйте се с уважение към човека, който търси съвет от вас, дори ако поведението му е неуместно. Проявявайте разбиране към чувствата на хората – всеки има право на своите чувства. Не давайте оценки, не укорявайте и не показвайте презрение, присмех или друго негативно отношение. Осъждането – с думи, с поглед или жест или по друг начин би попречило на изграждането на доверие между вас и връстниците ви. Всеки прави грешки, но една погрешна стъпка не означава задължително, че човекът е лош или глупав. Но все пак поведението е доброволно и човек обикновено е в състояние да избира своето поведение и следователно е отговорен за действията си.

При обучение е важно да се подчертава, че няма глупави въпроси и няма грешни отговори. Бъдете честни, обективни и много добре подготвени. Когато не знаете отговора на зададен въпрос или не знаете как да помогнете в дадена ситуация, по-добре поемете ангажимента да проверите и да дадете нужната информация по-късно.

Много е важно как изглежда обучителят и какъв е езикът на тялото ви. Обучителят трябва да излъчва увереност, а не прекалена самоувереност, приветливост, умереност, а не фриволност, сериозно отношение към темата, но не намръщеност.

Давайте информация, а не готови решения. Решенията всеки взима сам за себе си.

Обучителят на връстници не е нито специалист, нито експерт, нито учител и всяко поведение, което не съответства на възрастта или положението ви на обучител би попречило на добрия контакт с вашите връстници.

Бъдете позитивни и приятелски настроени, но спазвайте необходимата за ролята ви дистанция.

Обучителят е примерът, който младите хора биха поискали да следват.

Това е чест и отговорност!

Вярваме, че ще бъдете много добри обучители на връстници!

Доброволци на годината

2019

Павло Славов

"Важно е да бъдеш доброволец, но още по важно е да бъдеш добротворец!"

2020

Даниела Горчовска

Бъди промяната, която искаш да видиш в другите!